Net als zijn voorganger is de NOW 2.0 bedoeld om de werkgelegenheid in Nederland in stand te houden. Maar nu de turbulente beginperiode van de coronacrisis achter ons ligt, is dat niet meer het enige doel, legt Janet uit. ‘We kunnen ondernemers natuurlijk niet eindeloos ondersteunen. Dat zou niet gezond zijn. Werkgevers zullen zich aan de nieuwe situatie moeten aanpassen en doen dat vaak al.’

Verschuiving

De veranderingen in de NOW 2.0 weerspiegelen die tweede doelstelling. Zo wordt nu van ondernemers verlangd dat zij hun medewerkers stimuleren om zich bij of om te scholen. Daarvoor heeft de overheid, samen met werkgevers, een platform opgericht: NL Leert Door. Via deze site kunnen mensen van 1 juli tot eind december gratis online scholing volgen en adviezen om zich te ontwikkelen krijgen. Janet: ‘Je ziet echt een verschuiving in de sectoren waar werk en behoefte aan personeel is. Het is van belang om te kijken waar je de meeste kans op ander werk hebt.’

Bonus en ontslag

Een andere wijziging heeft betrekking op ontslag. Er is nog steeds een correctie op de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag, maar de correctie bedraagt 100% in de NOW 2.0, in plaats van 150% zoals dat was bij NOW 1.0. Ook moeten bedrijven bij de aanvraag verklaren dat ze ontslagaanvragen van 20 of meer werknemers regelen met de vakbonden. In de NOW 2.0 is nu ook opgenomen dat bedrijven onder bepaalde voorwaarden geen winstuitkering of bonussen mogen uitkeren. ‘Dat aspect heeft maatschappelijk veel aandacht gekregen en het geeft natuurlijk ook een gek beeld als je dat wél doet.’

Terugbetalen

Om een NOW 2.0-subsidie aan te vragen moeten werkgevers hun omzetverlies inschatten. Is die over 4 maanden minimaal 20 procent geweest, dan komen ze in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Is het verlies 100 procent, dan betaalt UWV 90 procent (en bij minder verlies naar rato). 80 procent wordt als voorschot uitgekeerd. Vanaf 7 oktober – zo is het streven – kunnen ondernemers de definitieve afrekening voor de eerste periode aanvragen. Janet: ‘Het kan dan zijn dat een bedrijf minder omzetverlies blijkt te hebben gehad dan verwacht. Dan zal het bedrijf het geld moeten terugbetalen. Maar het omgekeerde kan ook. Dan betaalt UWV bij.’

Hulpmiddelen

Om werkgevers te helpen bij het maken van een goede inschatting is er voor de NOW 2.0 een reken- en simulatietool ontwikkeld. Met deze hulpmiddelen kan een ondernemer niet alleen uitrekenen welk subsidiebedrag hij kan verwachten, maar ook hoeveel dat wordt als hij bijvoorbeeld werknemers ontslaat. Janet: ‘Dat inschatten is voor werkgevers ontzettend ingewikkeld. Je weet tenslotte niet precies wat er gaat gebeuren. Daarom willen we iedere ondernemer meegeven: maak gebruik van die tools. Je wilt niet nu een groot bedrag ontvangen om later een groot bedrag te moeten terugbetalen.’

Bijna 8 miljard voor NOW 1.0

Begin juli maakte UWV de cijfers bekend van de NOW 1.0. Tussen 6 april en 6 juni werden bijna 140.000 aanvragen toegekend (zo’n 8.000 werden afgewezen). Daarmee werden 2,6 miljoen mensen ondersteund. De regeling kostte bijna 8 miljard euro. UWV-bestuurslid Janet Helder: ‘Het was prachtig om te merken hoe blij werkgevers met de regeling waren. Ze hadden het geld vaak na 3 dagen al op hun rekening staan. We hebben heel veel positieve reacties gekregen, hartverwarmend.’

De NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus worden aangevraagd. Op de eerste dag kwamen er 7.000 verzoeken binnen, bij de NOW 1.0 waren dat er 27.000. Hoeveel aanvragen er voor de NOW 2.0 zullen binnenkomen, is onbekend. Janet: ‘Dat is koffiedik kijken, maar het zullen er wel een stuk minder zijn dan bij de NOW 1.0.’

Meer informatie over de NOW 2.0 en de reken- en simulatietool? Kijk op www.uwv.nl/now.

Bekijk andere artikelen

Happy Tosti, succes voor en door Wajongers

Zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, een leuke, leerzame en betaalde werkplek bieden én commercieel goed draaien. Dat dit kan, bewijst lunchrestaurant Happy Tosti.

Werken, werven én opleiden vanuit huis

Online mensen werven en opleiden om hen vervolgens aan een baan te helpen. Dat blijkt vanuit huis heel goed mogelijk is de ervaring van opleider en detacheerder Welten.

Deuren Restaurant Freud weer open

Als gevolg van de coronacrisis moest Restaurant Freud de deuren tijdelijk sluiten. Voor de 65 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt viel de structuur volledig weg. Hoe ga je daar als bedrijf mee om?