Op 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. We zetten de 6 belangrijkste wijzigingen op een rij.

1. WW-premie

De WW-premie wordt voor werkgevers vele malen lager als zij werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. De bestaande premiedifferentiatie in de WW per sector verdwijnt en maakt plaats voor differentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Biedt u een vast contract aan, dan ligt de WW-premie lager dan bij een flexibel contract.

2. Ketenregeling

In een periode van maximaal 3 jaar kunt u maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een werknemer aangaan; die periode is nu 2 jaar.

3. Nieuwe ontslaggrond

Momenteel bestaan er 8 redelijke gronden voor ontslag. Wordt er aan 1 grond volledig voldaan, dan is dat voldoende om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Met de WAB wordt het ook mogelijk om een werknemer te ontslaan als er sprake is van 2 of meer redelijke gronden voor ontslag waar niet volledig aan wordt voldaan. Dat heet de cumulatiegrond.

4. Transitievergoeding

Werknemers hebben al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding, in plaats van na een dienstverband van minimaal 2 jaar. De vergoeding over de gehele duur van het dienstverband bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en wordt naar rato opgebouwd. Voor werkgevers geldt vanaf 1 april 2020 een compensatieregeling voor reeds uitbetaalde transitievergoedingen aan werknemers bij wie het dienstverband na 2 jaar ziekte is beëindigd.

5. Oproepkrachten

Een werknemer met een oproepcontract is alleen verplicht te komen werken als een werkgever hem 4 dagen van tevoren oproept. Als de werkgever de oproep weer intrekt binnen de 4 dagen voordat de werknemer met zijn werkzaamheden zou moeten beginnen, houdt hij recht op loon over de oproep. Bovendien is een werkgever verplicht om een oproepkracht na 12 maanden een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een vast aantal uren.

6. Payrolling

Een werknemer die op de payroll staat heeft recht op exact dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever.

Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Bekijk andere artikelen

3 vragen aan Jan Riedijk, HR-manager Total

Total betrok UWV bij het werven van nieuw personeel. Resultaat: 100 nieuwe werknemers per jaar.