Terug naar hoofdpagina NLWerkt

Bij een burn-out raken mensen ziek doordat ze te veel hooi op hun vork nemen. Bij een bore-out is precies het tegenovergestelde het geval. Medewerkers hebben te weinig te doen of vinden geen uitdaging in hun werk en worden letterlijk ziek van verveling. En zieke werknemers kosten een organisatie veel geld.

1. Wees alert op signalen

Medewerkers die lijden aan een bore-out hebben last van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, slapeloosheid, concentratieproblemen en somberheid, en zijn vaak ziek. Ze vertonen, anders dan je zou verwachten, werkmijdend gedrag: ze stellen werk uit, schuiven taken af en doen alsof ze het druk hebben. Probeer actief op zulke signalen te letten, want mensen die gevoelig zijn voor een bore-out zullen niet snel zelf naar u toestappen.

2. Bespreek de werklast

Als u signalen opvangt dat uw werknemer tegen een bore-out aanzit, neem dan de tijd om zijn of haar takenpakket eens grondig door te nemen. Zitten daar veel repeterende werkzaamheden tussen? Is uw werknemer klaar voor meer verantwoordelijkheid? Welke taken kunnen een interessante nieuwe uitdaging voor hem of haar zijn?

3. Licht de bedrijfscultuur door

Toegegeven, als werkgever is het misschien niet zo makkelijk om uw eigen bedrijfscultuur te beoordelen. Maar het kan zijn dat uw werknemers die als verstikkend ervaren. Te veel controle kan een gevoel van minderwaardigheid en ondergeschiktheid teweegbrengen. Probeer dit met uw werknemer te bespreken. Heeft hij of zij misschien een leidinggevende die erg van het ‘micromanagen’ is? U kunt ook een onafhankelijke derde partij inschakelen om de bedrijfscultuur te onderzoeken.

4. Maak heldere afspraken en stel deadlines

Als u samen met uw werknemer heeft vastgesteld wat de oorzaken van zijn of haar dreigende bore-out zijn, maak dan heldere afspraken over de voorgenomen oplossingen. Er mogen geen onduidelijkheden bestaan over het nieuwe takenpakket. Belangrijk daarbij is om deadlines te stellen. Dat voorkomt uitstelgedrag en helpt uw medewerker om terug in het ritme te komen.

5. Streef naar een duurzame oplossing

Als u uw ‘verveelde’ medewerker de mogelijkheid biedt om nieuwe dingen te leren, kan hij of zij weer voldoening uit het werk halen. Dat vergroot de kans op een duurzame oplossing van het probleem. En dat is voor beide partijen natuurlijk het beste!

Terug naar hoofdpagina NLWerkt

Bekijk andere artikelen

Video Landschap Noord-Holland

Landschap Noord Holland biedt mensen uit de banenafspraak een mooie en rustige omgeving om te werken.

Voorzieningen

Er bestaan veel misverstanden over voorzieningen voor arbeidsbeperkt personeel. Ronald van Zijp van UWV beantwoordt 3 vragen.

Employer branding

Oplossingen voor werkgevers: employer branding. Werkgevers doen een workshop met UWV om zich voor toekomstig personeel sterker neer te zetten.