Ronald van Zijp, landelijk manager re-integratie en voorzieningen, merkt dat veel werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de voorzieningen die zij via UWV kunnen krijgen voor medewerkers met een beperking. Daarom vertelt hij over deze ‘wereld van mogelijkheden’.

Voor wie kunnen werkgevers voorzieningen aanvragen?

‘Voor iedereen met een structurele functionele beperking die hulp nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen uitvoeren. Kortom: medewerkers, of potentiële medewerkers, met een lichamelijke of geestelijke beperking. Het is belangrijk dat werkgevers daarvan op de hoogte zijn, want het kan meespelen in een beslissing om een medewerker met een arbeidshandicap aan te nemen. UWV wil graag dat iedereen zijn of haar mogelijkheden kan benutten. Dat is ook hard nodig, want werkgevers hebben moeite vacatures in te vullen. Bovendien streven we met z’n allen naar een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt. Voorbeeld: 60% van de blinden in Nederland zit thuis. Zonde! Deze mensen kunnen niet zien, maar heel veel andere dingen wel. Met voor hen passende ondersteuning, bijvoorbeeld met een brailleleesregel (een tool voor blinden en slechtzienden om (online) teksten te lezen), kunnen zij aan het werk. Ook voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking die moeite hebben om naar het werk te komen, kan UWV een oplossing bieden, zoals vergoedingen voor het woon-werkverkeer tot aangepaste auto’s voor mindervaliden.’

Van welke voorzieningen zijn werkgevers vaak niet op de hoogte?

‘Ik geef veel presentaties aan werkgevers en ik merk dat zij steeds van de ene in de andere verbazing vallen. Naast eerdergenoemde voorzieningen bieden we ook bijvoorbeeld een doventolk aan bij belangrijke vergaderingen of congressen, trapliften, een jobcoach op de werkvloer, aangepast meubilair, of een auto zonder pedalen, waarbij rem en koppeling via het stuur worden bediend. Ik laat in mijn presentatie vaak een foto zien van een kraanmachinist die met een lift in zijn kraan wordt gehesen. Hij kan prima een kraan besturen, maar hij kan er niet zelfstandig in klimmen. Die foto is typerend voor onze manier van werken. We leveren maatwerk en gaan altijd uit van wat mensen wél kunnen.’

Waar kunnen werkgevers naartoe als zij voorzieningen willen aanvragen?

‘Werkgevers kunnen voor meer informatie altijd terecht bij hun contactpersoon van het WerkgeversServicepunt. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium contact te zoeken met UWV. Zo kunnen werkgevers optimaal gebruikmaken van onze expertise en onze vergoedingen.’

Meer informatie over vergoedingen.

Bekijk andere artikelen

Video Landschap Noord-Holland

Landschap Noord Holland biedt mensen uit de banenafspraak een mooie en rustige omgeving om te werken.

Bore-out

De bore-out is minder bekend dan de burn-out, maar net zo gevaarlijk voor het welzijn van personeel. Hoe voorkomt u het?

Employer branding

Oplossingen voor werkgevers: employer branding. Werkgevers doen een workshop met UWV om zich voor toekomstig personeel sterker neer te zetten.