Ingrid Stotijn is accountmanager van het Arcus College in Heerlen, een regionaal opleidingscentrum voor mbo-onderwijs. Ze begeleidt meerdere zij-instroomprojecten – dit zijn projecten voor mensen die zich laten omscholen naar een nieuwe branche. Hierdoor staat ze veel in contact met werkgevers. Ze beantwoordt 3 vragen voor het werven van nieuw personeel.

‘Het is mijn rol om de zorg- en welzijnssector en de beroepen die hierbij horen te verbinden met het onderwijs dat wij bieden. Ik werk veel samen met afdelingen HR en de opleidingsafdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties, UWV, werkgevers en andere ketenpartners om invulling te geven aan een leerwerktraject voor geïnteresseerde deelnemers. We hebben elkaar heel hard nodig om iedereen die aan de slag wil nieuw werk te kunnen bieden.'

1. Zoek samenwerking

'Samen bereikt u meer. UWV kan u heel veel werk uit handen nemen. Zij kunnen de werkzoekenden in de regio bereiken. Ze organiseren – vaak samen met de werkgevers – banenmarkten en meeloopdagen, en weten op basis van ervaring vaak precies wie goed bij uw bedrijf past. Ook een opleidingsinstituut als het onze kan een goede partner zijn. Samenwerken met andere werkgevers helpt dan weer om samen een klas te kunnen starten.'

2. Denk na over andere soorten personeel

'Er zijn veel werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die gekwalificeerd personeel praktisch werk uit handen kunnen nemen. Dit doe je door taken los te koppelen van functies en deze zo anders in te vullen. Dat is kostenefficiënt en het neemt druk weg bij het uitvoerend personeel, zodat zij zich kunnen focussen op de kerntaken van hun functie.'

3. Heb lef om te ondernemen

'We maken een projectplan en zorgen voor een gedegen evaluatie, UWV maakt een plan van aanpak voor de werving en selectie. In geval van functiedifferentiatie zoeken we een goed praktijkvoorbeeld om de mogelijkheden te onderzoeken en te kijken hoe andere bedrijven dit hebben ingevuld. Kortom: durf te ondernemen! Samen zorgen we voor een instroom van kandidaten die passen bij de functie en bij uw organisatie.'

Bekijk andere artikelen

De banenafspraak ingevuld

Cycloon Post & Fietskoeriers werkt veel met mensen uit de banenafspraak. Ze vertellen hoe de samenwerking met UWV verloopt.

Nut en noodzaak eHerkenning

Iedere werkgever moet voor november 2019 over op eHerkenning. Waarom en wat heeft dit voor gevolgen?