Terug naar hoofdpagina NLWerkt

1. Hoe werkt loondispensatie?

Heeft u of neemt u iemand in dienst met een Wajong-uitkering? En is deze werknemer naar verwachting 6 maanden of langer minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking? Dan loont het de moeite om loondispensatie aan te vragen.

Loondispensatie vraagt u aan via het formulier Aanvraag loondispensatie.

Vervolgens onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is.

2. Hoe onderzoekt UWV of loondispensatie terecht is?

Als UWV uw aanvraag heeft ontvangen, voert UWV een loonwaardebepaling uit op de werkplek. Een arbeidsdeskundige vergelijkt dan de arbeidsprestatie van de Wajong-werknemer met die van een collega zonder arbeidsbeperking.

Blijkt na de loonwaardebepaling dat u recht heeft op loondispensatie? Dan mag u deze werknemer tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Dat mag vanaf de eerste dag van de maand waarin u loondispensatie heeft aangevraagd.

3. Wat zijn de voorwaarden voor loondispensatie?

  • Uw (toekomstige) werknemer ontvangt een Wajong-uitkering. 
  • Deze werknemer is minstens 25% minder productief dan een werknemer zonder beperking. 
  • Deze verminderde productiviteit duurt naar verwachting minimaal 6 maanden en ook het contract loopt nog minimaal 6 maanden. 
  • U moet uw werknemer laten weten dát u loondispensatie voor hem of haar gaat aanvragen en waarom. 
  • U moet laten weten hoeveel minder loon u wilt gaan betalen.

4. Hoe lang duurt loondispensatie?

Minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. De loondispensatie kan daarna nog wel worden verlengd. Doe dit op dezelfde manier als de eerste aanvraag, vóór het einde van de periode waarvoor de loondispensatie geldt.

5. Wat is het voordeel van loondispensatie?

Als werkgever betaalt u alleen voor de daadwerkelijk geleverde arbeidsprestatie. 

Bovendien tellen werknemers voor wie u recht heeft op loondispensatie mee voor de banenafspraak en de Quotumwet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de Participatiewet betekent voor werkgevers, of welke ondersteuning u kunt krijgen wanneer u werknemer met een uitkering in dienst neemt? Kijk op Werknemer met uitkering.

Bekijk andere artikelen

Houd uw personeel gezond

Burn-out is een veelvoorkomende reden van uitval bij personeel. Als werkgever kunt u enige invloed uitoefenen om deze aandoening te helpen voorkomen.

Zij-instromers zijn dé oplossing in techniek!

‘Als de vijver leeg is, dan zorgen we voor nieuwe vissen.’ Technisch intermediair JAWS ging samen met UWV op zoek naar zij-instromers in technische beroepen. Met succes.

3 vragen aan werkgever Björn Bolderdijk

Zorg is een van de sectoren waar de markt krap is. Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft doet er alles aan om de drempel voor sollicitanten te verlagen en hun een goede ervaring te bieden.

Terug naar hoofdpagina NLWerkt