Als werkgever spant u zich in voor de re-integratie van zieke werknemers. Vergeet niet om vanaf week 6 een re-integratieverslag aan te leggen, anders riskeert u bij een eventuele WIA-aanvraag een loonsanctie. Het re-integratieverslag bestaat uit de ingevulde formulieren en registraties van de volgende stappen.

1. Werknemer ziek melden | dag 1

U meldt uw werknemer ziek bij de bedrijfsarts/arbodienst.

2. Probleemanalyse | week 6

U ontvangt van de bedrijfsarts/arbodienst een probleemanalyse. Hierin staat wat de werknemer nog kan en welke stappen u kunt zetten om herstel en re-integratie mogelijk te maken.

3. Plan van aanpak | week 8

Samen met de werknemer maakt u een Plan van aanpak. Vul dit formulier in, onderteken het en upload het via het Werkgeversportaal UWV.

4. Voortgangsgesprekken re-integratie | elke 4 weken

Realiseer het Plan van aanpak. Bespreek regelmatig met de werknemer hoe het gaat. Registreer data, wijze van contact, inhoud van het gesprek en gemaakte afspraken.

5. Verzuimmelding | week 42

Doe in week 42 aangifte van langdurige ziekte via de Verzuimmelder op het Werkgeversportaal. Meer over de 42e-weeksmelding.

6. Eerstejaarsevaluatie | week 52

Stel samen met de werknemer een (eerstejaars)evaluatie op. Verken samen een zogenaamd tweede spoortraject.

7. Voorbereiding op WIA-aanvraag | week 88

Uw werknemer krijgt van UWV informatie over de WIA. Zorg voor een correct gedateerd en compleet re-integratieverslag. De werknemer heeft dit nodig voor de WIA-aanvraag.

8. Eindevaluatie | week 91

Vul samen de Eindevaluatie plan van aanpak WIA in. Voeg het Actueel Oordeel van de bedrijfsarts/arbodienst bij. Upload in het Werkgeversportaal het complete re-integratieverslag.

9. WIA-aanvraag | week 93

Geef de werknemer uiterlijk in week 93 een (digitale) kopie van het complete re-integratieverslag, inclusief brieven van de bedrijfsarts/arbodienst.

10. Beoordeling WIA-aanvraag | uiterlijk week 104

Is het re-integratieverslag niet correct of incompleet, dan moet u de werknemer nog een jaar doorbetalen en de onvolkomenheden repareren. Wordt de WIA-uitkering toegekend, dan volgt ontslag van de werknemer.

Bekijk andere artikelen

Een nieuwe generatie starters

Generatie Z vraagt om een heel andere aanpak bij het werven. Hoe verschillen zij van de generaties uit het verleden?

De BouwAkademie gunt iedereen een nieuw leven

Met restmaterialen uit de bouw maken ze de mooiste dingen, waarbij ze ook nog eens veelvuldig gebruikmaken van arbeidsongeschikte werknemers.

3 vragen aan werkgever Dennis van Gelden

Dennis van Gelden van La Place over oudere werknemers en het houden van ‘speeddate-sollicitaties’.