Werken bij UWV

Onze missie is ambitieus. We zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Door te werken. Of op een andere manier.
We geloven dat mensen op hun best zijn als ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bij ons heb je een belangrijke maatschappelijke taak in een complexe organisatie. Dit vraagt om flexibele mensen met doorzettingsvermogen en de wil om dingen in beweging te zetten. We investeren in onze mensen, zodat zij dit verschil kunnen maken en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ons streven is een goede werk-privé balans en ontwikkelperspectief voor onze professionals. We bieden een uitdagende baan. Daarnaast uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris, een dertiende maand, een modern keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.

Wij zijn een maatschappelijk dienstverleningsbedrijf dat draait op ICT. E-dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Hierdoor kunnen we dienstverlening bieden die past bij de wensen van de burger, werkgevers, politiek en overige stakeholders. Binnen de Informatievoorziening (IV) organisatie werken we hieraan met 1500 professionals. Dit doen wij in nauwe samenwerking met externe ICT-leveranciers.
De belangrijkste IV-thema’s zijn ondergebracht in vijf IV-domeinen. Dit zijn: Infrastructuur & Informatiebeveiliging, E-dienstverlening, E-werken, Bedrijfsvoering en Gegevenshuishouding. Sleutelwoorden hierbij zijn stabiliteit, continuiteit, veiligheid, vereenvoudiging en modernisering.

Terug