SV naar sectoren 2018

Publicatiedatum: 10 sep 2019

SV naar sectoren 2018 bevat kwantitatieve informatie over de verzekerdenpopulatie per sector en het beroep op de sociale verzekeringen WW, WIA, WAO, Ziektewet, Wazo en Toeslagenwet door sectoren in 2018 en 2017.

De nadruk ligt op beschrijvende statistiek in aantallen, groeipercentages en kengetallen. De publicatie bevat tabellen over: 

  • het aantal actieve werkgevers per sector; 
  • het aantal verzekerden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht; 
  • het aantal dienstverbanden per sector, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht; 
  • per wet de aantallen nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen per sector, op diverse manieren uitgesplitst.

Om te voorkomen dat lage aantallen tot persoonsniveau herleid kunnen worden, zijn leeftijdsklassen samengevoegd tot nieuwe, op basis van de betreffende wet logische leeftijdsklassen.

Download: SV naar sectoren 2018 (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten