Premievaststelling Vrijwillige verzekeringen 2022

Publicatiedatum: 01 dec 2021

UWV stelt jaarlijks de premies voor vrijwillige verzekeringen vast. De nota Premievaststelling vrijwillige verzekeringen 2021 toont hoe UWV deze premies berekent.

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zelfstandigen, personen die tijdelijk niet werken, ontwikkelingswerkers en alfahulpen hebben de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden zich bij UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, WW, WAO, WIA of een combinatie hiervan. Per oktober 2021 zijn er circa 17.600 vrijwillig verzekerden bij UWV.

De premies worden in beginsel kostendekkend vastgesteld. Echter, voor de WW, WAO en WIA geldt een maximum op basis van de landelijk wettelijke premies voor verplicht verzekerden. De Ziektewet kent geen maximum.

Download: Premievaststelling Vrijwillige verzekeringen 2022 (pdf, 615 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten