Procedure

Subsidierondes worden bekendgemaakt via de Staatscourant, deze webpagina en UWV Marktplaats. Onderzoeksinstellingen kunnen op opengestelde rondes een projectidee indienen. Spontane aanvragen voor financiering van onderzoek neemt UWV niet in behandeling.

Een subsidieronde bestaat uit twee fasen. In fase 1 legt een onderzoeksinstellingen hun projectidee├źn voor via een beknopte subsidieaanvraag.┬á Tijdens fase 2 vraagt UWV aan geselecteerde onderzoeksinstellingen hun aanvraag aan te vullen en gedetailleerder uit te werken. Vanuit de uitgewerkte aanvragen bepaalt UWV er subsidie wordt verstrekt. In de Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013 (pdf, 749 kB) staan de algemene voorwaarden voor subsidieverlening.