Weg naar de WIA – 3: Langdurig zieke vangnetters

Publicatiedatum: 04 okt 2018

Dit tabellenboek bevat de uitkomsten van de eerste meting van het derde Weg-naar-WIA-onderzoek bij de vangnetters, gehouden eind 2015.

UWV heeft een cohort gevolgd van langdurig zieke werknemers en vangnetters die in 2015 9 maanden ziek waren. Zij zijn geënquêteerd 11 en 18 maanden na de ziekmelding. Gevraagd is naar de ziekte/gezondheid, de eerstejaars Ziektewet-beoordeling, de kenmerken van het werk en het arbeidsverleden, de begeleiding bij werkhervatting, het zoeken naar werk, de werkhervatting en de eigen betrokkenheid en de eigen inbreng in de re-integratie. In dit tabellenboek worden de antwoorden weergeven van de eerste meting bij de vangnetters, uitgesplitst naar type vangnetters. Daarbij worden waar mogelijk ook de resultaten uit een vergelijkbaar, 3 jaar eerder gehouden onderzoek gepresenteerd. De data van dit onderzoek zijn beschikbaar voor onderzoeksinstellingen via het Dans-archief.

Er zijn ook een tabellenboek met de uitkomsten van de eerste meting van het derde Weg-naar-WIA-onderzoek bij langdurig zieke werknemers en een tabellenboek met de uitkomsten van de tweede meting van het derde Weg-naar-WIA-onderzoek bij zieke werknemers en vangnetters.

Download: Weg naar de WIA – 3: Langdurig zieke vangnetters (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten