Wat kopen we in voor wie?

Publicatiedatum: 11 jun 2020

Re-integratiebedrijven kunnen re-integratiediensten inzetten om mensen Werkfit te maken of Naar werk te begeleiden. Jaarlijks koopt UWV voor 17.000 à 18.000 mensen met een arbeidsbeperking Werkfit-dienstverlening in en voor 5000 à 6000 mensen Naar werk-dienstverlening.

De re-integratiedienst Werkfit maken is gericht op mensen die beschikken over arbeidsvermogen, maar nog niet voldoende zijn toegerust om het werk te hervatten. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met samenwerken of erg gevoelig zijn voor stress. De re-integratiedienst Naar werk heeft tot doel om mensen die zijn toegerust om het werk te hervatten daadwerkelijk te plaatsen in werk en aan het werk te houden.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim twee derde van de Werkfit-dienstverlening áls succesvol is beoordeeld. De rest is niet-succesvol of voortijdig beëindigd, omdat de belemmeringen van mensen ernstiger bleken dan gedacht, omdat hun gezondheidssituatie verslechterde of vanwege problemen in de privésituatie. Een kwart van de mensen die de Werkfit-dienstverlening succesvol heeft afgerond, heeft op dat moment werk. Dat is verrassend veel, omdat Werkfit-dienstverlening bedoeld is als tussenstap om daarna via Naar werk-dienstverlening, of eigen begeleiding door UWV, naar werk te zoeken. Bijna de helft van de Naar werk dienstverlening is succesvol afgerond. Dit betekent dat mensen binnen drie maanden na afronding van de dienstverlening werk hebben gevonden dat tenminste drie maanden heeft geduurd. Van de groep die de dienstverlening Naar Werk niet-succesvol afrondde werkt 36% na een jaar alsnog.

Aanknopingspunten voor verbeteringen

Het rapport brengt de ingezette activiteiten in kaart en biedt aanknopingspunten om de inkoop van re-integratiedienstverlening te verbeteren. Zo is de onderbouwing waarom welke dienstverlening wordt ingezet en welk resultaat wordt verwacht voor verbetering vatbaar. Het proces dat de werkzoekende doorloopt kan beter worden vastgelegd, zowel door UWV als door re-integratiebedrijven.

Inmiddels zijn er al verbeteringen ingezet om beter onderbouwd en overdraagbaar te werken. In 2019 is UWV gestart met een methodische aanpak waarmee professionals van UWV de werkzoekende en de belemmeringen die hij of zij ervaart goed in beeld brengen. In 2020 werkt UWV aan het opstellen van een nieuw werkplan en een nieuwe eindrapportage, waarin de onderbouwing van de gemaakte keuzes centraal staat. Hierbij is ook de re-‑integratiebranche betrokken. Zodat niet alleen UWV weet wat de werkzoekende nodig heeft, maar ook de werkzoekende zelf en de re-integratiebedrijven die hiermee verder gaan.

Download: Wat kopen we in voor wie? (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten