Waardoor verandert de arbeidsparticipatie WGA 35-80?

Publicatiedatum: 02 feb 2021

UWV Kennisverslag (UKV) 2021-1 bevat een analyse van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van de groep WGA 35-80 aan de hand van de invloed van de conjunctuur, de uitkeringsduur en de samenstelling van de groep WGA 35-80.

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is veel lager dan die van de rest van de beroepsbevolking en vertoont een opvallende ontwikkeling over de tijd. Dit geldt ook voor de groep met een WGA 35-80-uitkering. De arbeidsparticipatie van voormalig werknemers nam af van 73% in 2008 naar 58% in 2014 en is in de jaren daarna ongeveer gelijk gebleven. De arbeidsparticipatie van voormalig vangnetters daalde in dezelfde periode ook (van 25% in 2008 naar 22% in 2013) maar is vanaf 2013 sterk toegenomen naar 33% in 2018. In tegenstelling tot voormalig werknemers hebben voormalig vangnetters op het moment van de claimbeoordeling geen werkgever meer. Ze zijn ziek uit dienst gegaan, werkten onder uitzendbeding of zijn ziek geworden tijdens de WW. Voor hen fungeert de Ziektewet als vangnet.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • De ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van de groep mensen met een WGA 35-80-uitkering tussen 2008 en 2018 worden sterk beïnvloed door de toename van de gemiddelde uitkeringsduur. De WGA is een bestand in opbouw en de gemiddelde uitkeringsduur in de populatie neemt elk jaar verder toe. Bij voormalig werknemers neemt de arbeidsparticipatie af naarmate ze langer in de WGA zitten, bij voormalig vangnetters neemt deze juist toe.
  • Ook de conjunctuur speelt een rol, maar deze is minder sterk: hoe hoger het werkloosheidspercentage (als indicator voor de conjunctuur), hoe lager de arbeidsparticipatie van mensen met een WGA 35-80-uitkering. Voor voormalig vangnetters is de invloed sterker dan voor voormalig werknemers.
  • Het wel of niet hebben van een werkgever bij aanvang van de uitkering heeft grote invloed.
  • Persoonskenmerken als leeftijd, type aandoening, geslacht en diagnose zijn van invloed op de arbeidsparticipatie, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor de veranderingen die we door de jaren heen zien.
Download: Waardoor verandert de arbeidsparticipatie WGA 35-80? (pdf, 174 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten