Volumeontwikkelingen voorjaar 2020

Publicatiedatum: 23 apr 2020

Het UWV Kennisverslag (UKV) 2020-3 gaat nader in op volumeontwikkelingen in 2109 bij de WW, de WIA en het vangnet-Ziektewet.

Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid. De belangrijkste ontwikkelingen in deze editie:

  • In 2019 nam het aantal WW-uitkeringen met 15% af ten opzichte van 2018.
  • De verwachting is dat in 2020 het aantal WW uitkeringen zal toenemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. In welke mate is op dit moment niet in schatten.
  • In 2019 steeg de instroom in de WIA met 5,5%. De toename is vrijwel volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA zien we nauwelijks een toename.
  • De instroomstijging bij de WIA in 2019 heeft drie oorzaken: een toename van het aantal werknemers als gevolg van de economische ontwikkeling, een toename van de instroom van 60 plussers door de verhoging van de pensioenleeftijd en een toename van het aantal verstrekte voorschotten. De drie oorzaken dragen in ongeveer gelijke mate bij aan de WIA-stijging. De toename door het aantal voorschotten is een statistisch effect. Gecorrigeerd voor de extra voorschotten is de stijging van de WIA instroom 3,6%, niet 5,5%.
  • In 2019 is het instroomrisico in de WIA van 60-plussers niet verder gestegen. De jaarlijkse kans voor een 60 plusser om arbeidsongeschikt te worden is net als in 2018 maximaal 1,5%. De stijging van de instroom van 60-plussers in 2019 is daarom voor het grootste deel het gevolg van het toenemende aantal werkenden 60-plussers.
Download: Volumeontwikkelingen voorjaar 2020 (pdf, 193 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten