Volumeontwikkelingen Najaar 2019

Publicatiedatum: 26 nov 2019

UWV Kennisverslag (UKV) 2019-8 gaat nader in op volumeontwikkelingen bij de WW, de WIA en het vangnet-Ziektewet.

Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid.

  • In 2018 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 20% af. In 2019 verwachten we een verdere afname van ongeveer 15%. In 2020 komt de daling tot stilstand. 
  • In de eerste acht maanden van 2019 nam de instroom in de WIA met 3,5% toe. De toename is volledig geconcentreerd bij de WGA. Bij de IVA zien we nauwelijks een toename. Weliswaar stromen meer mensen in de leeftijdscategorie 60-plus in de IVA, maar daar staat een vrijwel even grote instroomdaling tegenover van de groep 60-min. 
  • De instroomstijging bij de WIA in de eerste acht maanden van 2019 is vooral het gevolg van een toename van de populatie verzekerden, in het bijzonder de werkenden in de leeftijdscategorie 60-plus. 
  • Het gerealiseerde beroep op de no-riskpolis bij ziekte door mensen in de nieuwe doelgroepen Participatiewetgroep en beschut werk is groter dan het gerealiseerde beroep op de no-riskpolis van de al langer bestaande doelgroepen (WAO, Wajong, WGA en WIA 35-min). Dit verschil is voor een belangrijk deel te verklaren door de grotere bekendheid met de no-riskpolis voor de nieuwe doelgroepen bij zowel werkgevers als werknemers.
Download: UKV 2019-8 Volumeontwikkelingen Najaar 2019 (pdf, 176 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten