Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting

Publicatiedatum: 09 dec 2020

UWV Kennisverslag (UKV) 2020-10 bevat de uitkomsten van onderzoek naar de effecten voor werkgevers en werknemers van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers.

Bij een WIA-aanvraag moet de werknemer een verslag meesturen van de re-integratie-inspanningen die zijn werkgever en hijzelf hebben gedaan in de voorgaande twee ziektejaren. UWV toetst dit verslag. Als blijkt dat re-integratiekansen zijn gemist en dit volgens UWV nog te herstellen is, legt UWV de werkgever de verplichting op om het loon een extra jaar door te betalen.

  • De effecten van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting zijn grosso modo positief: deze leidt tot (meer) werkhervatting, tot minder instroom in de WIA en tot aanscherping van het verzuim- en re-integratiebeleid in de betreffende bedrijven.
  • Vooral werknemers met een gunstige gezondheidsontwikkeling, die bij de eigen werkgever aan de slag kunnen blijven, gaan in het derde ziektejaar naar vermogen weer aan het werk.
  • Soms blijkt re-integratie niet meer mogelijk of wenselijk, maar soms krijgt de werknemer ook uit kostenoverwegingen niet de opstap die hem in het derde jaar kan helpen om naar vermogen weer aan het werk te gaan.
  • In situaties dat de aandoening van de werknemer verergert in het derde ziektejaar of de relatie met de werkgever niet (meer) goed is, ervaren werknemers de verlenging als belastend.
  • Een nadelig gevolg van (de kans op) een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting is dat werkgevers soms ook maatregelen nemen die vooral zijn gericht op procedureel de juiste stappen zetten (dossiervorming), maar niet wezenlijk bijdragen aan de re-integratie van hun langdurig zieke werknemers.
Download: Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (pdf, 7 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten