Verklaring stijging WIA instroom vanuit werkgeversperspectief: een vignettenstudie

Publicatiedatum: 03 okt 2013

De gezondheid van de werknemer of het feit dat die werknemer verzuimt bepaalt in de grote mate of een werkgever een werknemer aanneemt.

Ditzelfde geldt bij beslissingen over verlenging van een tijdelijk contract of wie te ontslaan bij reorganisatie. Het hebben van een goed cv (bij aannemen) of het goed functioneren van de werknemer (bij behoud) compenseert dit enigszins, maar niet volledig. De recessie had nauwelijks effect op het keuzegedrag van werkgevers. Dit blijkt uit een vignettenonderzoek onder 400 werkgevers.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2014) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door TNO, met subsidie van UWV.

Download: TNO Vignettenstudie WIA-instroomstijging (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten