Variatie in re-integratie - grondhoudingen van re-integratieprofessionals

Publicatiedatum: 06 jul 2012

‘Re-integratieprofessionals laten zich in hun begeleiding van cliënten meer leiden door de eigen normatieve opvattingen dan door de ondersteuningsbehoeften van cliënten’

Dit subsidierapport, getiteld 'Goed bespiegeld, beter begeleid!', vormt de neerslag van onderzoek naar de overwegingen van professionals bij de vormgeving van re-integratieondersteuning voor cliënten met gezondheidsklachten. Op basis van kwalitatief onderzoek onder 24 re-integratieprofessionals werkzaam in verschillende institutionele geledingen zijn vijf grondhoudingen onderscheiden. De aanwezige grondhouding heeft naast het type cliënt ook te maken met de beroepsmatige achtergrond en de persoonlijke opvattingen van de professional. Om professionals meer inzicht te geven in de eigen normatieve opvattingen die met een grondhouding verbonden zijn is een reflectie-instrument ontwikkeld.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2010-2012) komt voort uit de subsidieronde 2010. Het is uitgevoerd door Caphri, Universiteit Maastricht, met subsidie van UWV.

Download: Variatie in re-integratie - grondhoudingen van re-integratieprofessionals (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten