UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016

Publicatiedatum: 24 jan 2017

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2016 laat zien dat de ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten in 2015 gunstiger waren dan we in de jaren hiervoor zagen. Een logische verklaring hiervoor is dat de economie voor het eerst sinds lange tijd weer in 2015 weer in de lift zat.

Voor het eerst sinds 2008 is de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk WGA’ers en WIA 35-minners toegenomen. De toename in de mate van arbeidsparticipatie doet zich vooral voor bij mensen die afkomstig zijn uit het vangnet van de Ziektewet. Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt nam in 2015 verder toe. Eind 2015 waren 32.400 Wajongers aan het werk bij een reguliere werkgever, 2.100 meer dan eind 2014.  Door de sluiting van de Sociale Werkvoorziening (SW) voor nieuwe werknemers vanaf 1 januari 2015 daalde het aantal Wajongers dat in of via de SW werkt voor het eerst. De stijging van het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, is groter dan de daling van het aantal dat in of via de SW werkt. Dit wijst er op dat de reguliere arbeidsmarkt de sluiting van de SW in 2015 kon opvangen wat betreft de Wajong-groep.
Download: 20170123 monitor arbeidsparticipatie 2016 (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten