Het nakomen van de sollicitatieplicht

Publicatiedatum: 11 jul 2017

UWV Kennisverslag (UKV) 2017-6 bevat de uitkomsten van een analyse naar het nakomen van de sollicitatieplicht. Om te onderzoeken welke mensen met een WW-uitkering een risico lopen dat ze de sollicitatieplicht onvoldoende nakomen, is een analyse gemaakt van de kenmerken en het gedrag van deze groep gedurende de eerste weken van hun WW-uitkering.

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Vooral aan het begin van hun WW geven klanten niet genoeg sollicitaties door. Het blijkt dat in de eerste sollicitatieperiode gemiddeld maar zo’n 60 procent van hen de sollicitatieplicht nakomt. Het niet nakomen van de sollicitatieplicht komt vooral voor bij klanten die maar een paar weken gebruikmaken van hun WW-recht omdat ze waarschijnlijk al weer uitzicht hebben op een nieuwe baan. Daarnaast vragen klanten hun WW-uitkering vaak al enkele weken voor de eerste WW-dag aan. Daarbij realiseren ze zich dan niet dat de eerste sollicitatieperiode direct na de WW-aanvraag start, en dat ze dus ook al voor de eerste WW-dag moeten voldoen aan de sollicitatieplicht.
  • De online activiteiten van werkzoekenden op de UWV-website werk.nl laten zien dat online gedrag een goede voorspeller is van het al dan niet nakomen van de sollicitatieverplichting. Zo lopen vooral klanten die in de eerste weken van de WW-uitkering de site niet of slechts eenmalig bezoeken een hoger risico op het niet naleven van deze verplichting.
  • Deze uitkomst biedt aanknopingspunten voor UWV om specifiek aandacht te besteden aan de groep die weinig gebruikmaakt van werk.nl. Deze groep kan door het inzetten van gedragsinterventies beter worden geïnformeerd over de sollicitatieplicht en ze eraan te herinneren dat ze genoeg sollicitaties moeten doorgeven.
Download: UKV juni 2017 - Het nakomen van de sollicitatieplicht (pdf, 563 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten