Volumeontwikkelingen 2019-I

Publicatiedatum: 16 apr 2019

Periodiek publiceert UWV een kennisverslag waarin de volumeontwikkelingen van de socialezekerheidswetten die onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen, worden beschreven en geduid.

  • In 2018 nam het aantal WW-uitkeringen met 20% af. In 2019 verwachten we dat de afname van het aantal uitkeringen met 12,5% een stuk kleiner zal zijn en in 2020 komt de daling tot stilstand. 
  • In 2019 worden ook de effecten van de verkorting van de WW-duur zichtbaar. Als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de maximale WW-duur tussen het eerste kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2019 verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Mensen stromen daardoor eerder uit de WW. 
  • In 2018 zagen we een verdere toename van de instroom in de WIA. Dat is het gevolg van de toename van de instroom vanuit de groep mensen met een vast dienstverband (zieke werknemers): +10,7%. De instroom vanuit 2 andere herkomstgroepen (vanuit de WW en vanuit de groep mensen met een tijdelijk dienstverband) daalt. 
  • De stijging van de WIA-instroom komt voor het overgrote deel voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 60-plus. De instroom van 60-plussers stijgt in 2018 met ruim 16%. Bij de mensen jonger dan 60 jaar stijgt de instroom met maar 0,6%. 
  • Er zijn 2 redenen voor de toename van de instroom van oudere werknemers. Door het afschaffen van de vervroegde uitkeringsregelingen werken mensen langer door en zijn er dus meer oudere werkenden. In 2018 steeg het aantal werkenden in deze groep met circa 4,2%. Daarnaast zien we ook een toename van het gemiddelde risico op arbeidsongeschiktheid bij de 60-plussers. Dit is vooral het gevolg van het feit dat mensen van 62 jaar en ouder, de groep die voorheen nog vervroegd kon uittreden, nu hetzelfde risiconiveau hebben bereikt als de 61-jarigen. Met gemiddeld 1,5% per jaar is het risico op arbeidsongeschiktheid nog steeds laag.
Download: Volumeontwikkelingen 2019-I (pdf, 434 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten