UWV Kennisverslag 2014-1

Publicatiedatum: 27 mrt 2014

In dit UWV Kennisverslag (UKV 2014-1) staan de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering centraal.

Binnen de groep Wajongers vormen jongeren met een licht verstandelijke beperking een grote groep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onderzoek wijst uit dat voor succesvolle arbeidsparticipatie van deze jongeren begeleiding op de werkvloer en blijvende aandacht voor sociale en werknemersvaardigheden nodig zijn (artikel 3).

Mensen met (chronische) psychische aandoeningen zijn een andere kwetsbare groep die we bij UWV vaak tegenkomen in de Ziektewet en de WIA (voor langdurige arbeidsbeperkingen). Om psychische problematiek tijdig te herkennen en adequaat te behandelen heeft een promovendus verbonden aan UWV een korte screeningsvragenlijst ontwikkeld voor professionals in de uitvoering (artikel 5).

Andere belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie waarmee uitkeringsgerechtigden (en in het verlengde daarvan ook UWV) te maken kunnen krijgen, zijn armoede en schuldenproblematiek (artikel 4). Daarnaast gaat dit UKV in op recente ontwikkelingen in de uitkeringsvolumes (artikel 1).

Download: UKV 2014 1 (pdf, 3 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten