De dalende arbeidsparticipatie van WGA'ers verklaard

Publicatiedatum: 06 sep 2016

UWV Kennisverslag (UKV) 2016-8 gaat in op de verklaringen voor de dalende arbeidsparticipatie van mensen met een WGA-uitkering. Hierbij kijken we vooral naar de invloed van de veranderende samenstelling van de WGA-populatie op de arbeidsparticipatie van deze groep.

De belangrijkste conclusies van het artikel zijn:

  • De invloed van de veranderde samenstelling van de WGA-populatie op de arbeidsparticipatie is per saldo gering. Vangnetters met een gedeeltelijke WGA-uitkering vormen hierop een uitzondering. 
  • De invloed van vergrijzing is bij alle groepen zichtbaar. Bij elke groep is het aandeel ouderen toegenomen en doordat oudere WGA’ers minder vaak werk hebben, neemt de participatie af.
  • De invloed van de veranderde samenstelling van de populatie op de kans om een baan te vinden is relatief klein voor voormalig werknemers en groot voor vangnetters.


Download: 20160906 ukv-2016-8-de-dalende-arbeidsparticipatie-vanuit-de-wga-verklaard (pdf, 341 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten