Weg naar de WIA: langdurig zieken 2012, tussenrapport 1e meting

Publicatiedatum: 09 aug 2013

Vangnetters hebben meer hinder van de economische crisis dan zieke werknemers.

In 2007 bloeide de economie. In 2012 zaten we in al 4 jaar in een recessie. Dit subsidierapport laat zien welke invloed dit heeft op de begeleiding en werkhervatting van langdurig zieke werknemers en vangnetters. Hiervoor is het ‘Weg-naar-WIA-onderzoek’ onder 10-maandszieke werknemers en vangnetters uit 2007 herhaald in 2012. Dit tussenrapport vergelijkt de situatie bij 10 maanden. Het voor 2014 geplande eindrapport neemt ook de situatie bij 18 maanden ziekte en de WIA-instroom mee.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2014) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door AStri, met subsidie van UWV. In 2014 verschijnt het eindrapport.

Download: Weg naar de WIA Langdurig zieken 2012 tussenrapport 1e meting (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten