Wajongers en werkgevers over omvang en omgang, in dienst treden en werk behouden

Publicatiedatum: 16 feb 2009

Dit subsidierapport biedt inzicht in de vraag waarom de kans op werk voor Wajongers in het midden- en kleinbedrijf groter is dan in het grootbedrijf (vanaf 100 werknemers). Wat zijn daarvan de oorzaken op het gebied van beeldvorming, plaatsingsmogelijkheden, HRM-beleid en re-integratieaanpak? Welke factoren spelen een rol bij de besluitvorming van werkgevers over het in dienst nemen en houden van Wajongers? Het blijkt dat sterke persoonsgebondenheid, grote diversiteit en invloed van bedrijfscultuur en werkklimaat maken dat de aanpak sterk contextafhankelijk is. Dit gecombineerd met de diverse samenstelling van de groep Wajongers, maakt re-integratie van Wajongers tot een uiterst complexe aangelegenheid. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2009) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door Vilans en TNO, met subsidie van UWV.

 

Download: Wajongers en werkgevers over omvang en omgang, in dienst treden en werk behouden (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten