Re-integratie met perspectief

Publicatiedatum: 13 okt 2008

In dit subsidierapport wordt over de periode 2000-2005 beschreven in welke sectoren en beroepen en met welke opleidingsachtergrond chronisch zieken en mensen met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering werkten. Er wordt ingegaan op de vraag wat de arbeidsmarktperspectieven tot 2012 zijn en waarin deze verschillen van die van gezonde mensen (bijvoorbeeld qua opleiding, sector, beroep). Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre het werk van de uitkering uitgestroomde Wajongers, WAZ’ers en WAO’ers verschilt van dat van gezonde werknemers. Tevens geven de onderzoekers aan waar de kansrijke beroepen liggen voor re-integratie van mensen met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2008) komt voort uit de subsidieronde 2006. Het is uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven, in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), met subsidie van UWV.

 

Download: Re-integratie met perspectief (pdf, 813 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten