Kritische succesfactoren van een online interventie voor werklozen met common mental disorders - Eindrapport

Publicatiedatum: 30 apr 2015

Veelvoorkomende psychische klachten zoals angst, depressie en stress kunnen het vinden van werk ernstig belemmeren. Enerzijds vinden werklozen met deze klachten slecht de weg naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Anderzijds heeft de zorg nog weinig oog voor het belang van werk.

Zinziz heeft onderzocht hoe deze werelden dichter bij elkaar te brengen. Het rapport beschrijft de ontwikkeling en inhoud van een blauwdruk voor optimale online begeleiding van werklozen met veelvoorkomende psychische klachten (common mental disorders). De blauwdruk is ontwikkeld door onderzoek te doen naar kritische succesfactoren van online interventies voor mensen zonder werk, met veelvoorkomende psychische klachten. Er is gekeken naar effectieve elementen wat betreft inhoud, proces, vorm en randvoorwaarden. 

Tevens komt de wijze van implementeren aan bod.

Het onderzoek bestond uit beknopt literatuuronderzoek, focusgroepen en inspiratiesessies. Het verbinden van klinische, re-integratie en online (ervarings)deskundigheid stond hierbij steeds centraal. Aan de hand van de blauwdruk kunnen praktijkorganisaties hun aanbod (door)ontwikkelen.

Dit subsidieonderzoek komt voort uit de subsidieronde 2014 ‘Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’. Het is uitgevoerd door Zinziz, met subsidie van UWV.

Download: Zinziz (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten