Hoe flexwerkers omgaan met het risico van ziekte

Publicatiedatum: 14 okt 2008

Dit subsidierapport beantwoordt de vraag wat de omvang en samenstelling is van de groep flexwerkers in Nederland. Daarbij ligt de focus op de groep werknemers met een tijdelijk dienstverband. Wat zijn de kenmerken van deze groep, hoe gaan zij om met het risico van ziekte, in hoeverre is gezondheid bepalend geweest voor de keuze van het type dienstverband, en hoe gaan werkgevers en arbodiensten om met ziekteverzuim van deze werknemers tijdens en na beëindiging van de aanstelling of opdracht? Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2006-2008) komt voort uit de subsidieronde 2006. Het is uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven, met subsidie van UWV. Over hetzelfde onderwerp heeft Kenniscentrum UWV een kennismemo gepubliceerd onder de titel ‘Wie zijn de Overige Flexwerkers en hoe gaan zij om met het risico op ziekteverzuim: resultaten onderzoek op basis van UWV subsidies’.

Download: Wie zijn de overige flexwerkers en hoe gaan zij om met het risico van ziekte? (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten