EMWAjong onderzoek: Opgroeien naar een Wajong-uitkering

Publicatiedatum: 15 jul 2010

Dit subsidierapport biedt inzicht in de invloed van de sociale en emotionele ontwikkeling van jongvolwassenen met een chronisch lichamelijke aandoening op latere participatie in de maatschappij. Het onderzoek is opgezet langs de volgende vragen: 1) Wat is de levensloop en de kwaliteit van leven van Wajongers opgegroeid met een somatische aandoening in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking?; 2) Wat is het verschil in levensloop tussen jongeren die in het Emma Kinderziekenhuis van het AMC worden behandeld voor vergelijkbare somatische aandoeningen, maar die geen (Wajong-)uitkering hebben aangevraagd en degenen die dat wel hebben gedaan?; 3) Hoe verschillen wel en niet succesvolle Wajongers (in termen van arbeidsparticipatie) op levensloop, kwaliteit van leven, angst en depressie, ziektecognitie, zelfbeeld en motivatie, en in welke mate dragen deze factoren bij aan succesvolle arbeidsparticipatie? Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2007-2010) komt voort uit de subsidieronde 2007. Het is uitgevoerd door de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis AMC, met subsidie van UWV.

 

Download: EMWAjong onderzoek: Opgroeien naar een Wajong-uitkering (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten