Effectiviteit van ergotherapie bij verzuim door depressie

Publicatiedatum: 04 jun 2011

Dit subsidierapport van het onderzoek ‘Do-it’ gaat in op de arbeidsproblematiek van mensen die verzuimen van het werk wegens een depressie, en van de bevorderende en belemmerende factoren voor re-integratie. Via een kwantitatieve studie is de meerwaarde onderzocht van een verkorte ergotherapeutische interventie als toevoeging aan de reguliere behandeling van depressie. Tevens is bestudeerd of deze meerwaarde via de veronderstelde werkingsmechanismen (verbeteren van coping en vergroting van eigen-effectiviteit) verloopt.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2005-2011) komt voort uit de subsidieronde 2005. Het is uitgevoerd door de Afdeling Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC), met subsidie van UWV.

Download: Depression & occupation: Intervention trial. De effectiviteit van ergotherapie voor werknemers die verzuimen wegens depressie (kennisrapport) (pdf, 471 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten