Effectiviteit van de richtlijn 'Werk en psychische klachten' voor psychologen

Publicatiedatum: 15 okt 2009

Dit subsidierapport geeft weer in welke mate psychologen de richtlijn ‘Werk en psychische klachten’ toepassen en wat de effecten zijn van toepassing van deze richtlijn op het herstel van klachten en het herstel van arbeidsfunctioneren. Met het onderzoek kon niet worden aangetoond dat de richtlijn ertoe leidt dat mensen sneller het werk hervatten of sneller herstellen van hun klachten. De richtlijn zou verder aangescherpt moeten worden door meer praktische handvatten op te nemen, vooral over communicatie tussen behandelaars, en afstemming met het werksysteem en de cliënt. Ook wordt aanbevolen de handelingsinstructies meer te verbinden aan de principes van het tijds- en procescontingent behandelen. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2006-2009) komt voort uit de subsidieronde 2006. Het is uitgevoerd door TNO, met subsidie van UWV.

 

Download: Effectiviteit van de richtlijn 'Werk en psychische klachten' voor psychologen (pdf, 512 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten