Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022

Publicatiedatum: 06 apr 2023

UWV Kennisverslag (UKV) (UKV 2023-03) onderzoekt bij welke groepen het postcovidsyndroom (PCS) relatief het vaakst een rol speelt bij de WIA-aanvragen in 2022. Uit een analyse blijkt dat er verschillen bestaan in de kans op een WIA aanvraag (mede) door PCS tussen mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen, werknemers en vangnetters en tussen bedrijfstakken.

Begin 2020 werd in Nederland de eerste besmetting met het COVID-19-virus vastgesteld. Een deel van de mensen met corona houdt na de acute besmetting langdurige klachten: het postcovidsyndroom (PCS). Dit zorgde voor een nieuwe oorzaak van WIA-instroom. In 2022 telden we 2.610 mensen die een WIA-uitkering aanvroegen (mede) vanwege PCS, al dan niet in combinatie met andere aandoeningen. Bij 82% van hen werd de WIA-aanvraag toegekend, wat vaker is dan gemiddeld (68%).

UWV voerde een analyse uit op de eigen registraties om te onderzoeken of er bij de ontwikkeling van PCS sprake is van verschillen tussen bedrijfstakken, leeftijd en geslacht. Uit deze analyse blijkt dat de leeftijd van mannen en vrouwen die (mede) in verband met PCS een WIA-uitkering aanvragen iets hoger is dan die van de gemiddelde aanvrager. Voor 45-54 jarigen is het risico het grootst. Vrouwen hebben, onafhankelijk van de bedrijfstak waarin ze werken, een grotere kans op een WIA-aanvraag door PCS dan mannen. Verder blijkt dat werknemers met een vast dienstverband een relatief grotere kans hebben op een WIA-aanvraag door PCS dan tijdelijke werknemers en WW-gerechtigden, die gebruikmaken van het vangnet van de Ziektewet.

In de bedrijfstakken zorg & welzijn en onderwijs is de kans op een WIA-aanvraag door PCS significant verhoogd in vergelijking met andere bedrijfstakken. Dit komt voor een deel omdat in zorg & welzijn en onderwijs relatief veel vrouwen werken en er relatief weinig tijdelijke contracten zijn. Maar ook na correctie voor deze factoren is de kans nog significant verhoogd. Dit heeft mogelijk te maken met de blootstelling aan het coronavirus via patiënten, cliënten of leerlingen.

Download: Postcovidsyndroom bij WIA-aanvragen in 2022 (pdf, 701 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten