Ondersteuning van jongeren met een LVB. Onderzoek naar doeltreffendere en goedkopere ondersteuning gericht op arbeidsparticipatie

Publicatiedatum: 04 feb 2014

In dit subsidierapport wordt casuïstiek beschreven over de weg naar arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De werkelijke ondersteuningstrajecten van jongeren zijn vergeleken met de ideale trajecten die professionals uit diverse gebieden (onderwijs, zorg, re-integratie/werk en justitie) met elkaar hebben opgesteld. De uitkomsten laten zien dat het op verschillende aspecten van ondersteuningstrajecten theoretisch mogelijk is om besparingen te realiseren. Eén van deze aspecten is vroegtijdige signalering, gevolgd door tijdige inzet van interventies (met name gericht op een stabiele gezinssituatie of juiste schoolkeuze). Ook kan het lonen om investeringen in sociale en werknemersvaardigheden als een rode draad door het leven van de jongeren te laten lopen. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2013) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door Regioplan, met subsidie van UWV.

Download: Ondersteuning van jongeren met een LVB Onderzoek naar doeltreffendere en goedkopere ondersteuning gericht op arbeidsparticipatie (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten