Literatuurstudie gezondheidsbeleving van werklozen

Publicatiedatum: 14 jan 2011

In dit subsidierapport wordt een systematisch literatuuronderzoek beschreven naar de determinanten van een negatieve gezondheidsbeleving onder werklozen en de effecten van interventies. Hieraan voorafgaand schetsen de onderzoekers een conceptueel kader en bespreken zij de meest gangbare methoden om gezondheidsbeleving in kaart te brengen. Tevens identificeren zij belangrijke kennislacunes. Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2010-2011) komt voort uit de subsidieronde 2010 ‘Gezondheidsbeleving: wat is bekend en wat zijn witte vlekken?’. Het is uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van Erasmus MC en AStri Beleidsonderzoek en –advies, met subsidie van UWV. De bevindingen vormden de basis voor een volgend subsidiethema in 2011: ‘Ervaren gezondheid en arbeidsparticipatie (fase 1)’.

Download: Gezondheidsbeleving van werklozen. Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? (kennisrapport) (pdf, 373 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten