Kennismemo Wajong en bijstandshuishoudens

Publicatiedatum: 18 jul 2012

Bij de huishoudinkomenstoets voor gezinnen die bijstand ontvangen, blijven Wajong-uitkeringen buiten beschouwing. Maar als een Wajonger werkt of gaat werken, dan wordt het loon wel op de bijstandsuitkering van het gezin gekort. Dit Kennismemo geeft inzicht in het aantal Wajongers dat bij de huishoudinkomenstoets is betrokken, geeft een inschatting van de mogelijke financiële gevolgen voor bijstandsgezinnen met Wajongers en de mogelijke gevolgen voor Wajong- en bijstandsuitkeringen. De huishoudensinkomenstoets is inmiddels met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 afgeschaft.

Download: KM12-03 Wajong en bijstandshuishoudens (pdf, 119 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten