Inkomstenverrekening in de WW

Publicatiedatum: 30 jun 2016

UWV Kennisverslag (UKV) 2016-7 gaat over de WW-volumes. De invoering van inkomstenverrekening als onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt als neveneffect tot een toename van het aantal WW-uitkeringen. Het betreft hier een louter statistische vertekening.

Hierdoor wordt de interpretatie van de ontwikkeling van de WW ernstig bemoeilijkt. UWV heeft gezocht naar een mogelijkheid om deze vertekening zichtbaar te maken, zodat we ermee rekening kunnen houden. Dit artikel gaat in op de wijze waarop UWV met deze vertekening omgaat (zie hiervoor ook de Juninota 2016).
Download: 20160630 ukv-2016-7-inkomstenverrekening-in-de-ww (pdf, 828 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten