Het arbeidsongeschiktheidsrisico en de transitiekansen van flexwerkers

Publicatiedatum: 03 okt 2013

Met de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting vanaf 2004 en de WIA in 2006 lopen werkgevers een grotere financieel risico’s bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van hun werknemers.

Bij tijdelijke contracten kan dit risico gemakkelijker worden afgewenteld op het collectief dan bij vaste. Dit heeft er echter niet toe geleid dat sinds de WIA de kansen voor flexibele werknemers om aan het werk te blijven, verslechterd zijn. Dit blijkt uit een analyse van het Verwey Jonker Instituut op het arbeidsaanbodpanel. Het onderzoek laat tevens zien dat bij een slechte gezondheids¬beleving de kans op baanverlies relatief groot is, zowel voor vaste als voor tijdelijke werknemers.

Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2014) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut, met subsidie van UWV.

Download: VJI rapport doorstroom inactiviteit flexwerkers (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten