Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV

Publicatiedatum: 07 apr 2021

Dit deelrapport maakt inzichtelijk of er mogelijkheden zijn om de effecten te meten van de activerende dienstverlening van UWV op de kans op werk voor Wajongers.

Dit onderzoek is een vooronderzoek voor de effectevaluatie Wajong dienstverlening. De effectevaluatie Wajong dienstverlening maakt deel uit van het gezamenlijke UWV-SZW-kennisprogramma Onbeperkt aan het werk. SEO economisch onderzoek verkent in dit rapport de mogelijkheden voor een netto-effectmeting van de UWV-dienstverlening aan Wajongers met arbeidsvermogen. Het overzicht en beoordeling van de mogelijkheden zijn samengesteld op basis van

  • literatuurstudie;
  • een brainstormsessie om aanknopingspunten te vinden, met experts op het gebied van de uitvoering en relevante data en met wetenschappers met ervaring op het gebied van effectstudies voor arbeidsmarktvraagstukken;
  • interviews met UWV-stafarbeidsdeskundigen om zicht te krijgen op regionale verschillen.

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking – waaronder Wajongers - blijft achter. UW wil graag beter inzicht krijgen in feiten over de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen, de bijdrage die onze dienstverlening daaraan levert en wat er nu precies werkt in de dienstverlening aan deze groep. Deze inzichten kunnen we benutten om de effectiviteit van onze dienstverlening te versterken.

De conclusie van SEO economisch onderzoek is dat er geen mogelijkheden zijn om een causaal effect vast te stellen dat representatief is voor het grootste deel van de Wajong-populatie en voor het huidige dienstverleningsmodel. Wel zijn er mogelijkheden om causale effecten van eerdere dienstverlening vast te stellen, voor een deel van de Wajongers. Deze causale effecten zijn niet heel exact en het is niet mogelijk om de effectiviteit van afzonderlijke onderdelen van de dienstverlening vast te stellen.

In 2022 verschijnt de eindrapportage van de effectevaluatie Wajong dienstverlening waarin alle resultaten, waaronder ook de resultaten van de bruto-effectmeting en de kwalitatieve evaluatie, worden samengebracht.

Download: Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten