FIS Flexicurity integrated services. Desk analysis in the Netherlands

Publicatiedatum: 01 feb 2011

In 2011 heeft UWV Kenniscentrum voor een vergelijkend Europees onderzoek naar ‘flexicurity’ de Nederlandse situatie in kaart gebracht. ‘Flexicurity’ is in dit onderzoek gedefinieerd als de zekerheid dat men snel vanuit werkloosheid of een baan nieuw werk kan vinden (werkzekerheid). Scholing speelt hierbij een belangrijke rol.

Uit het onderzoek blijkt dat sector-overstijgende scholing (nog steeds) lastig te organiseren is, scholing wordt vaak pas ingezet als ontslag dreigt en niet gedurende de loopbaan (curatief i.p.v. preventief). Ook wordt ingegaan op de unieke positie die de mobiliteitscentra innemen in het Nederlandse systeem van mobiliteit en werkzekerheid. Zie ook het eindrapport voor het totale project.

Download: 5 NR The Netherlands (pdf, 400 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten