Eindrapportage Voorspellers van Werkhervatting

Publicatiedatum: 29 mrt 2012

‘Instrument voorspelt vroegtijdig de kansen op werk per werkzoekende'

In een gezamenlijk onderzoek hebben het Kenniscentrum van UWV en de afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen een screenings- en diagnoseinstrument ontwikkeld dat de kansen op werkhervatting per individuele werkzoekende met een WW-uitkering kan voorspellen. De voorspelling komt naar voren na het invullen van een korte vragenlijst van 20 vragen die rekening houdt met zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ factoren die de kansen op werk beïnvloeden. Harde factoren zijn veelal niet beïnvloedbare factoren, als leeftijd en arbeidsverleden. Zachte factoren zijn (deels) beïnvloedbare factoren, als de intentie om werk te zoeken en gezondheidsbeleving. De onderzoekspopulatie bestaat uit werkzoekenden in Noord-Holland die in de periode april 2008 tot en met maart 2009 een WW-uitkering toegekend kregen.

Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen: het eindrapport en een bijlagenboek(pdf, 2 MB).

Download: Eindrapportage Voorspellers van Werkhervatting (pdf, 694 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten