Belemmerd aan het werk

Publicatiedatum: 25 sep 2012

Deze rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt trends in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen in kaart.

Daarnaast komen aan bod:

  1. de invloed van ontwikkelingen op het terrein van arbeid op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; 
  2. factoren die de keuzen van werknemers en werkgevers beïnvloeden bij re-integratie naar werk;
  3. groepen die een bijzondere of een kwetsbare positie innemen, zoals personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden en dus geen recht hebben op een arbeidsongeschiktheiduitkering.

Aan het rapport is meegewerkt door het CBS, TNO en UWV Kenniscentrum.

Download: Belemmerd aan het werk (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten