Gedragsbeïnvloeding in een online omgeving. Een verkennende literatuurstudie naar de mogelijkheden van online gedragsbeïnvloeding toegepast op UWV.

Publicatiedatum: 06 jul 2012

E-dienstverlening biedt UWV nieuwe mogelijkheden om werkzoekenden te prikkelen zich maximaal in te spannen om snel werk te zoeken en te vinden.

Centrum Criminaliteitspreventie (CCV) heeft in opdracht van UWV verkend of het mogelijk is via digitale technieken de motivatie van WW-klanten te bevorderen en hen prikkelen de goede stappen te nemen bij het zoeken en vinden van werk. Ook is onderzocht welke mogelijkheden e-dienstverlening biedt om het nalevingsgedrag bij WW-klanten te monitoren en bewaken. Dit kennisrapport omvat een literatuurstudie, interviews met UWV-medewerkers die zijn betrokken bij de ontwikkeling van e-dienstverlening en analyses van voorbeelden van websites voor online dienstverlening.

 

Download: Gedragsbeinvloeding in een online omgeving, rapport CCV - UWV (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten