Veranderingen in de weg naar de WIA: Langdurig zieken van 2012 en 2007 vergeleken

Publicatiedatum: 10 jul 2014

Door de economische crisis hervatten minder langdurig zieken het werk gedurende de ziekteperiode, maar de kans dat zij de WIA instromen is gelijk gebleven.

Door de crisis hervatten relatief minder langdurig zieken (mensen die minimaal 9 maanden ziek zijn) binnen de eerste twee ziektejaren het werk. Het effect van de crisis is het sterkst bij de vangnetters, maar ook werknemers hebben minder mogelijkheden om het werk te hervatten. Hierdoor vragen in 2012 relatief meer langdurig zieken een WIA-uitkering aan dan in 2007. Vaker dan in 2007 wijst UWV de WIA-aanvraag echter af. De kans dat een langdurig zieke in de WIA terechtkomt, is zodoende nauwelijks toegenomen, ondanks de verminderde mogelijkheden voor terugkeer naar werk. De kwaliteit van de beoordelingen en de invulling van de poortwachtersrol door UWV blijven dus geborgd.
Dit subsidieonderzoek (looptijd: 2012-2014) komt voort uit de subsidieronde 2012. Het is uitgevoerd door AStri beleidsonderzoek en advies en APE onderzoek en advies.

Download: Veranderingen in de weg naar de WIA (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten