UWV Sectorbeschrijving Vervoer en opslag

Publicatiedatum: 18 feb 2014

Met een lichte economische groei in het vooruitzicht zal de werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag dit jaar op peil blijven. De jarenlange krimp in de sector wordt hiermee tot staan gebracht. Na 2014 zal er ruimte zijn voor groei van het aantal banen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde sectoranalyse Vervoer en opslag van UWV. De analyse laat zien dat de sector kampt met een vergrijzingsgolf die sterker is dan in andere sectoren van de Nederlandse economie. Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden.

De sector Vervoer en opslag zal als een van de eerste sectoren profiteren van economische groei. UWV verwacht derhalve een einde aan de banenkrimp in de sector dit jaar en een lichte groei in 2015. Na 2015 neemt het aantal banen structureel toe met ruim 1% per jaar. In 2018 werken er dan 390.000 werknemers en 40.000 ondernemers in de sector. Het aantal vacatures stijgt met meer dan 40%. Voor de jaren 2015-2018 verwacht UWV jaarlijks 36.000 nieuwe vacatures, tegen ongeveer 25.000 nu. De verwachte toename van het aantal vacatures in de sector kent twee oorzaken. In de eerste plaats profiteert de transportsector van de groei van andere binnenlandse sectoren, zoals de bouw en de detailhandel. Daarnaast ontstaat een omvangrijke vervangingsvraag vanwege de vergrijzing. Dit speelt het sterkst in het beroepsgoederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer (weg en spoor). Ook zal meer vraag ontstaan naar transportplanners en komen er meer arbeidsmarktkansen in diverse nautische beroepen. Werkloos werkzoekenden en schoolverlaters kunnen hiervan profiteren, aldus UWV.

De vergrijzing stelt partijen in de sector voor de noodzaak om een pro-actief arbeidsmarktbeleid te voeren. Probleem hierbij is dat werkgevers steeds hogere eisen stellen aan werknemers, bijvoorbeeld waar het gaat om technische competenties of talenkennis. Dit beperkt de kansen voor laagopgeleiden.

Download: UWV Sectorbeschrijving Vervoer en opslag (pdf, 2 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten