UWV sectorbeschrijving Overheid

Publicatiedatum: 29 okt 2015

Er was bij de overheid sprake van een sterke krimp in de werkgelegenheid: in 2014 werkten 412.000 mensen bij de overheid, dat waren bijna 50.000 minder dan in 2004: een krimp van 11 procent. Door krimpende werkgelegenheid en vergrijzing, gecombineerd met de steeds hogere uittreedleeftijd, is er momenteel weinig ruimte voor nieuwe instroom bij de overheid. UWV verwacht dat de werkgelegenheid bij de overheid verder zal krimpen tot 2017 om dan te stabiliseren.

Door de ombuigingen die de verschillende overheidsorganisaties moeten realiseren, is de kans op een baan bij de overheid voor jongeren en schoolverlaters gering. Met name voor administratief, juridisch en sociaal-maatschappelijk opgeleiden biedt de overheid op dit moment in algemene zin relatief weinig kansen. Voor hoogopgeleiden liggen er wel veel kansen.

Naar verwachting zal de vraag naar hoogopgeleide werknemers verder toenemen. Doordat de samenleving steeds complexer wordt en burgers mondiger worden, wordt van medewerkers zowel op vakinhoudelijk gebied als qua intermenselijke competenties steeds meer verwacht. De overheid heeft wel ruimte voor technici op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals inspecteurs technische installaties, technologen en hydrologen. Op ICT-gebied is er vraag naar hoogopgeleide securityspecialisten, businessanalisten en programmeurs. Ook aan financieel specialisten, zoals bijvoorbeeld controllers, fiscalisten en (register-)accountants is behoefte bij de overheid.

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, SBB en VNG analyses van ruim 20 sectoren en 3 beroepsgroepen. De beschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie. 

Lees de samenvatting van de sectorbeschrijving(pdf, 125 kB).

Download: 20151028 UWV sectorbeschrijving Overheid (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten