UWV Sectorbeschrijving Onderwijs november 2015

Publicatiedatum: 24 nov 2015

Sinds enkele jaren kent het onderwijs een krimpende werkgelegenheid. De komende 5 jaar staat de sector een verdere terugloop in het aantal lerarenbanen te wachten. Dit geldt met name in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, waar een krimp van 7 duizend voltijdbanen wordt voorspeld tot 2020. In het hoger onderwijs wordt juist een banengroei verwacht. Ondanks het verwachte banenverlies moet de sector rekening houden met een groeiend tekort aan onderwijspersoneel de komende jaren. Door de vergrijzing lopen de lerarentekorten in het basisonderwijs op tot 4 duizend fte in 2020. Het voortgezet onderwijs kent nu al tekorten in specifieke vakken, zoals wiskunde, exacte vakken, Engels en Nederlands.

UWV maakt samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG en arbeidsmarktdeskundigen analyses van ruim 20 sectoren en 3 beroepsgroepen. De beschrijvingen bieden een actueel beeld van de tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het mogelijk om lang openstaande vacatures en onnodige werkloosheid te voorkomen en zo bij te dragen aan een sterkere economie.

Lees de samenvatting(pdf, 192 kB) van de sectorbeschrijving onderwijs.
Download: 20151123 uwv sectorbeschrijving onderwijs november 2015 (pdf, 4 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten