UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt april 2014

Publicatiedatum: 15 mei 2014

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam in april 2014 met 11 duizend (-2,3%) af tot 443 duizend. Vrijwel alle sectoren lieten in april een daling zien van het aantal WW-uitkeringen. De afname is het grootst bij seizoengevoelige sectoren als landbouw en bouwnijverheid en doet zich voor in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen bij de 55-plussers was sprake van een lichte stijging. Onder jongeren tot 25 jaar was de daling met 10 procent het sterkst. UWV verstrekte in april 42 duizend nieuwe WW-uitkeringen, er werden 53 duizend uitkeringen beëindigd. Het aantal vanwege werkhervatting beëindigde uitkeringen nam afgelopen maand toe tot 27 duizend. Vergeleken met een jaar geleden werden er 16 procent meer uitkeringen vanwege werkhervatting beëindigd.

Download: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt april 2014 (pdf, 366 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten