Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt

Publicatiedatum: 12 feb 2019

De laatste jaren is het aantal vacatures in het onderwijs sterk gestegen. Vooral in 2018 in het primair en voortgezet onderwijs. In 2018 zijn tot en met het derde kwartaal de meeste vacatures ontstaan voor groepsleerkracht basisonderwijs en voor docenten Nederlands, Engels en wiskunde in het voortgezet onderwijs en op het mbo. 42% van de vacatures in het onderwijs is inmiddels moeilijk vervulbaar.

In het basisonderwijs zijn er steeds grotere wervingsproblemen, maar er zijn grote regionale verschillen. Zo zijn er in de Randstad relatief weinig werkzoekende basisschoolleraren ten opzichte van het aantal vacatures. In de noordelijke en oostelijke regio’s zijn er juist nog relatief veel werkzoekenden per vacature. In alle regio’s kan het al heel lastig zijn om vervanging te vinden, zeker bij een griepgolf. De komende jaren lopen de tekorten aan basisschoolleraren in heel Nederland sterk op. Een deel van de huidige leerkrachten gaat met pensioen en de aantallen afgestudeerden van de pabo zijn te laag om aan de vraag te kunnen voldoen.

In het voortgezet onderwijs en mbo zijn op dit moment vacatures voor docenten exacte en taalkundige vakken moeilijk vervulbaar. Ook zijn er tekorten aan docenten ICT en technische vakken. De komende jaren blijven er tekorten aan docenten natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde. Ook blijven er tekorten aan docenten klassieke talen, Duits en Frans.

Oplossingen vragen een investering voor de lange termijn en er gebeurt ook al het nodige. Er wordt gekeken naar nieuw talent (jongeren, zij-instromers), het werk anders organiseren en het boeien en binden van huidig personeel (verlaging werkdruk, personeelsbeleid).

Download: Onderwijs Factsheet arbeidsmarkt februari 2019 (pdf, 616 kB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten