Informatie en communicatie, sectorbeschrijving

Publicatiedatum: 05 sep 2014

Ondanks een beperkt aandeel in het totaal aantal ondernemingen in Nederland (bijna 5 procent) en in de werkgelegenheid (bijna 3 procent) is de sector Informatie en communicatie van groot belang voor de Nederlandse economie. De sectorbeschrijving laat zien dat de ICT-sector de komende jaren behoorlijk goede perspectieven biedt. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector tot 2015 stabiel zal blijven en daarna (met 2 procent, 6.000 banen) licht zal stijgen. In 2019 zijn er dan 288.000 banen. In 2014 stijgt het aantal ontstane vacatures naar 34.000. Voor de jaren daarna ligt het gemiddeld aantal ontstane vacatures iets hoger op 37.000.

Door de snelle technologische ontwikkelingen is er sprake van grote veranderingen in beroepen, in het functiehuis en in de gevraagde competenties. Er ontstaat meer behoefte aan mensen met een hbo-achtergrond, terwijl het aantal banen op mbo-niveau stevig krimpt. Tegelijkertijd is de beweging op mbo-1 en mbo-2 niveau zichtbaar naar combinatiefuncties, waarin ICT een rol speelt: zorgfuncties met een ICT-component, beveiligingsfuncties met een ICT-component et cetera.

Op basis van de UWV-gegevens is een beeld te schetsen van de spanning op de arbeidsmarkt voor informaticaberoepen. Regionaal zijn er grote verschillen. Er zijn vijf arbeidsmarktregio’s waar de situatie op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen zeer krap is: dit zijn Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Midden-Holland, Haaglanden en Zuidoost-Brabant. Beroepen die in 2014, maar ook in 2018 krapte vertonen zijn: ontwerper industriële automatisering, developer/programmeur (o.a. java, dot.net, scripttalen) op hbo- en wo-niveau, technical specialist, tester, webdeveloper, digital media specialist, accountmanager, business analist (o.a. datawarehouse), project manager, en securityspecialist. Op mbo-niveau zien we goede perspectieven voor de kwalificaties netwerkbeheerder, ICT-beheerder en applicatieontwikkelaar.

Nederland ICT heeft het tekort aan ICT’ers nader gekwantificeerd en ziet het aantal moeilijk vervulbare vacatures oplopen van 7.500 in 2011 tot 15.000 in 2017. Deels kan dit aantal worden verkleind door een vergroting van het arbeidsaanbod, dat ontstaat door extra instroom van schoolverlaters en het op- of omscholen van werklozen. UWV heeft in kaart gebracht wat de uitstroomperspectieven zijn van WW’ers die voor een ICT-beroep staan ingeschreven. De beste kansen op uitstroom hebben werkloos werkzoekenden die staan ingeschreven als wetenschappelijk systeemanalist, programmeur of systeemontwerper. Die hebben ruim driemaal zoveel kans op uitstroom als middelbaar opgeleide productiebegeleiders automatisering.

Samenvatting

Lees hier(pdf, 129 kB) de samenvatting van de UWV Sectorbeschrijving Informatie en communicatie.Download: UWV Sectorbeschrijving Informatie en communicatie (pdf, 1 MB)

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten